Stakeholder mapping, zo doe je het 

Door Kevin Tadema

feb 16, 2019

Waarom een stakeholdermap maken?

Aangezien je op deze pagina bent gekomen zul je het met me eens zijn dat het onoverzichtelijk kan zijn wie er allemaal belang hebben bij jouw project of onderneming. Maar je kunt dit op een simpele manier in kaart brengen! Namelijk door middel van stakeholder mapping. Door gebruik te maken van de onderstaande analyse-technieken kun je zelf simpel alle stakeholders voor jouw project of onderneming in kaart brengen en kansrijke gebieden ontdekken.

Met stakeholder mapping kun je voor jouw bedrijf de betrokkenen in kaart brengen. Zo wordt duidelijk wat hun positie is ten opzichte van jouw organisatie. Je brengt bovendien in kaart welke belangen zij hebben. Daarnaast bekijk je of zij de organisatiedoelen ondersteunen of tegenwerken.

Verder kom je te weten of de stakeholders en de organisatie afhankelijk zijn van elkaar. Je krijgt dus inzicht in de manier waarop stakeholders voor jou belangrijk zijn en andersom.

Er zijn meerdere manieren om dit in kaart te brengen. De meest gebruikte analyses zijn de interne/externe-,  primaire/secundaire- en  krachtenveldanalyse.

Zo krijg je inzicht in je interne/externe stakeholders

 

Deze techniek is enorm waardevol:

Je kunt de interne en externe stakeholder met een simpele tabel in kaart brengen. Een interne/externe stakeholderanalyse kan er als hiernaast uitzien:

De interne stakeholders bestaan in het bijzonder uit de betrokkenen binnen het bedrijf. Dit zijn bijvoorbeeld werknemers, aandeelhouders of bestuursleden. De externe stakeholders zijn de betrokkenen buiten het bedrijf. Dit zijn bedrijven waar dus diensten of producten worden afgenomen.

Ook concurrenten, media, personen die producten of diensten afnemen en bedrijven die geld hebben geleend zijn externe stakeholders. Interface stakeholders kunnen van invloed zijn op de organisatie door middel van wet- en regelgeving. Dit zijn dus overheden, bonden en (educatieve) instanties.

Zo maak je primaire/secundaire stakeholderanalyse en krijg je meer overzicht

 

Je brengt de interne en externe stakeholders in kaart door middel van een simpele tabel. Dit kan er als volgt uitzien:

Zo maak je een krachtenveldanalyse en ontdek je waar mogelijkheden liggen

Nu ga je je eerder gemaakte analyses combineren:

Je hebt nu alle stakeholders in kaart gebracht en in groepen geplaatst.  Je kunt nu de krachten van deze betrokkenen in kaart brengen. Vervolgens maak je een overzicht van het krachtenveld binnen de organisatie. Zo maak je een krachtenveldanalyse:

Doorloop de volgende stappen:

 • Kies een project of ontwikkeling binnen de organisatie.
 • Maak een lijst van de belangrijkste stakeholders voor dit project. Daarna kies je maximaal 8 stakeholders om het overzichtelijk te houden.
 • Geef van elke stakeholder aan wat diens functie binnen het project is.
 • Breng in kaart hoeveel inspanning de stakeholders willen/kunnen leveren. Welke stakeholder zet zich extra in als het slecht gaat of zet zich daardoor juist minder in?
 • Geef aan wat de stakeholders van het project vinden door middel van kleuren. Positief: groen, neutraal: blauw, negatief: rood.
 • Maak een diagram met verschillende secties waarin je vervolgens de inzet en houding van de stakeholders groepeert. Gebruik groen voor hoge inzet en houding en blauw voor gemiddelde inzet en houding. Daarnaast gebruik je geel voor neutrale houding en inzet en rood voor lage houding en lage inzet.

Voorbeeld van de krachtenveldanalyse:

Zorg voor effectieve communicatie met je stakeholders

Dit is een essentieel onderdeel in het samenwerken met stakeholders.

Naast het in kaart brengen van je stakeholders en het zoeken van kansrijke gebieden zul je ook moeten communiceren. Hier leg ik je uit hoe je dat op een efficiënte en effectieve wijze kunt doen.

Een win-win strategie

Bij de communicatie met je stakeholders is het belangrijk dat er altijd een win-win situatie is. Je kan bijvoorbeeld bij een stakeholder langs gaan om een interview af te nemen maar dit kan veel tijd kosten. Zorg er dus voor dat het niet alleen voor de stakeholder een win is. 

 

Je kunt hier bijvoorbeeld een digitale oplossing voor bedenken in de vorm van een vragenlijst of een Skype gesprek. 

 

Als aanvulling op de analyses die je hiervoor hebt gedaan voeg je de win-win strategie toe. In onderstaande afbeelding zie je een voorbeeld:

Met deze kanalen creëer je win-win situaties:

Face to face

• Project vergaderingen / briefingen
• Interviews
• Presentaties / pitches
• Gerichte presentaties aan kleine groepen

Audio / visueel

• Podcasts
• Video webinars
• Video vergaderingen
• Telefonisch vergaderen

Online

• Blogs
• Intranet
• Email
• Forums, communities en Facebook / Google / LinkedIn groepen
• Social media

Print materialen

• Posters
• Magazines
• Nieuwsbrieven
• Memo’s
• Brieven
• Display borden

Met de bovenstaande communicatiemiddelen kun je gemakkelijk van te voren bepalen welke methoden bij welke stakeholders horen. Indien gewenst kun je de stakeholders ook individueel opdelen en bij een specifieke stakeholder eigen communicatiemethodes toewijzen. Zo ben je er altijd van verzekerd dat duidelijk is hoe iedere stakeholder benaderd moet worden. Deze methodes kun je ook gebruiken bij het maken van een marketingplan.

Zo kom je tot een conclusie

Nu gaan we al je bevindingen omzetten tot een conclusie:

In de diagram zie je de mate van inzet van de verschillende betrokkenen. Na het maken van deze analyse ga je conclusies trekken. Dit kun je doen door middel van een aantal algemene onderzoeksvragen:

 • Wat valt op?
 • Op welke gebieden verwacht je tegenstand van de rode stakeholders?
 • Op welke gebieden verwacht je ondersteuning van de groene/gele/blauwe stakeholders?
 • Wat zou je op basis van deze analyse verder willen onderzoeken?

Ten slotte kijk je beter naar je eigen probleemstelling:

 • Vat het probleem samen
 • Omschrijf je doel
 • Bekijk vervolgens welke stakeholders je hiervoor nodig hebt

Met deze analyse heb je nu in kaart gebracht wat het probleem is en wie hier aandeelhouder in zijn. Daarnaast heb je de sterke en zwakke kanten van deze aandeelhouders en hoe betrokken deze aandeelhouders zijn in kaart gebracht.

Stakeholder mapping is ook onderdeel van ons innovatieplan, bekijk hier hoe dat werkt.

Heb je zelf aanvullingen of verbeterpunten op deze stakeholder mapping methodes? Of heb je een vraag over iets wat niet duidelijk beschreven staat? Aarzel dan niet en stuur ons een berichtje naar matthijs@wethinknext.com of via het contact formulier.

Bron: https://www.stakeholdermap.com/

  Gerelateerde artikelen

  Een tip of zelf een tof artikel geschreven?

  Wij komen graag met je in contact. Laat hier onder je gegevens achter.

  7 + 9 =