Referenties

Wat opdrachtgevers & deelnemers over ons zeggen:

v

“We hebben samen meer duidelijkheid gekregen over de visie van de organisatie en hoe wij daar een zinvolle bijdrage aan kunnen leveren.”

v

“Deze werkwijze is een mooie manier om snel focus aan te kunnen brengen op een thema” 

v

“We hebben als team meer inzicht verkregen in onze doelen en de wijze waarop we daar naartoe kunnen werken.”

v

“Het gehele traject werd professioneel georganiseerd en gefaciliteerd”

v

“Het draagvlak voor de strategische keuzes binnen ons proces is aanzienlijk vergroot.”

Opdrachtgevers

Wij werken o.a. voor de volgende organisaties: