Build The Plane While Flying

“Het vliegtuig bouwen terwijl we in de lucht zijn”

~ een term die zijn oorsprong vind in het Silicon Valley van de jaren 90 (‘build the plane while flying) en vertaald kan worden als : iteratief werken. Met name toepasbaar in situaties waar te weinig of juist te veel informatie beschikbaar is maar wel een noodzaak tot versnelling.

In onze praktijk haken wij veelal aan bij projecten waar bestaande planning of proces niet toereikend meer zijn, waarbij het gaat om het verbinden van een lange termijn visie met de realiteit van vandaag de dag. Bij dit soort projecten is het zaak een startpunt te definiëren en vervolgens zo snel mogelijk de lucht in te gaan. We gaan nog van alles tegenkomen als we eenmaal bezig zijn. Het landingsgestel bouwen we wel als we vliegen!
Wij wegen voortdurend kwaliteit af tegen snelheid, in nauwe samenspraak met onze opdrachtgever.

Deze manier van werken biedt ons de uitdaging die we zoeken en geeft ons de kans om in complexe situaties versnelling te creëren. Gevraagd worden voor zulke projecten zien wij als een groot compliment, wanneer de opdrachtgever ons vertrouwen schenkt in onze werkwijze en beoordelingsvermogen.

Volledig Digitaal

 

Op dit moment leveren we 90% van onze diensten locatie onafhankelijk. Dat doen we zowel voor onze klanten als voor ons. Dat betekent dat uw projecten daarom ook in deze periode gewoon doorgaan en voor belangrijke winst kunnen zorgen.
Wel zo prettig in deze onzekere tijden.

TYPISCH VOOR ONZE AANPAK

  • Continue focus op het oplossen van het juiste probleem- ‘Holistische’ benadering: alle facetten worden verkend en meegenomen
  • Problemen worden stapsgewijs opgelost met een zekere experimentatie
  • Vast gedefinieerde processen geven houvast (double diamond)
  • Goed is goed genoeg; evenwicht tussen snelheid en inhoud
  • Voortdurende communicatie naar alle betrokkenen in het proces
  • Opleveren en bijdragen aan een werkbare oplossing (ipv traditionele
    rapportages)

DESIGN THINKING?

Design Thinking is een gedegen manier van het benaderen van een probleem. Het komt voort uit de ontwerp (design) discipline, het is de manier waarop ontwerpers problemen oplossen.

Deze manier van denken, houding, aanpak kan worden toegepast op alle mogelijke domeinen waarin het oplossen van een vraagstuk centraal staat.

Design thinking helpt bij het creëren van optimale gedragenheid en een zo concreet mogelijk resultaat.

“Wij combineren de kracht, directheid en openheid van design thinking met veelgebruikte en bewezen management technieken.”