18 juli 2017

Praktijk voor Leefstijl: innovatieplan

De Praktijk voor Leefstijl (PvL) kwam bij ons met een vraag over de toekomst van het bedrijf: “Hoe kunnen we mensen bereiken en motiveren om gezonder te gaan leven?” We Think Next heeft onderzoek gedaan, de resultaten tezamen met een advies over de ontwikkelingsmogelijkheden zijn gebundeld in een innovatieplan.

Praktijk voor Leefstijl

De Praktijk voor Leefstijl – de naam zegt het al –  richt zich op leefstijl. Het doel van de praktijk is om mensen te begeleiden in de overgang naar een gezonde leefstijl, zodat ze zowel fysiek als mentaal in goede conditie zijn. Er zijn tal van redenen waarom iemand zich zou aanmelden bij de praktijk. Denk aan het hanteren van een ongezond voedingspatroon, te weinig of juist verkeerd bewegen, kampen met een nicotineverslaving en ga zo maar door. Maar hoe bereik je mensen met een ongezonde leefstijl en bovenal, hoe overtuig je ze om hun slechte gewoontes te veranderen?

Service Design Proces

Voor PvL is het van belang om zichzelf op de kaart te zetten en haar klantenbestand uit te breiden, wil ze mensen kunnen bereiken en helpen. We Think Next zocht uit waar mogelijkheden liggen en welke bedrijfsstrategieën de grootste kans van slagen hebben. Daarvoor hebben we de eerste twee stappen van ons service design stappenplan uitgevoerd: research en empathize.

Research

De eerste fase van ons werkproces bestaat uit research, oftewel onderzoek. Het gaat om een breed vooronderzoek, waarin zoveel mogelijk relevante informatie verzameld wordt. We hebben voor PvL de omgevingsfactoren in kaart gebracht die van invloed zijn op de organisatie. Het gaat om sociale, technologische, economische, maatschappelijke en politieke factoren. Binnen elk gebied zijn trends en ontwikkelingen met betrekking tot leefstijl geformuleerd. Deze geven inzicht in de kansen van PvL om zich te profileren.

Empathize

Voor de tweede fase van het proces organiseerden we een E-day, kort voor ‘empathize dag’. We Think Next ging samen met PvL en een team van health professionals om tafel, om inzicht te krijgen in het netwerk van PvL, haar stakeholders en mogelijke doelgroep. Door samen te werken konden we een context map, een stakeholder map, een value netwerkmap, een persona en een customer journey map creëren*. Deze geven onder andere weer wat er speelt in de omgeving van PvL, wie te maken hebben met de organisatie en hoe een typische klant de service ervaart. Ook komt hier uit waar belangrijke kansen liggen voor PvL, bijvoorbeeld binnen het netwerk.

De middelen die we gebruiken op een E-day verschillen per case, omdat we deze afstemmen op de betreffende organisatie. Zo spelen de wens van onze klant en de uitkomsten van het vooronderzoek mee in de invulling van de E-day.

Resultaat

De resultaten van de eerste 2 stappen in ons proces zijn opgenomen in het innovatieplan. Hierin staat een advies over de ontdekte kansen en de mogelijke toekomstscenario’s. Ondernemerschap betekent keuzes maken, en wij hebben een aantal belangrijke keuzes voor PvL in beeld gebracht. Het innovatieplan geeft inzicht in de doelgroepen en in de mogelijke producten, diensten en verdienmodellen om deze doelgroepen te kunnen bedienen.

 

Heb jij ook een vraag over de toekomst van jouw bedrijf en wil jij een ‘plan voor innovatie’ laten maken? Neem dan contact met ons op.

 

* Meer info? Lees alles over stakeholder mapping en de customer journey map.