17 november 2016

Gemeente Leeuwarden: Bouwlab

Bouwen aan de bouwsector

De gemeente Leeuwarden wil circulair bouwen stimuleren binnen de bouwsector in Friesland. Dit wil nog niet lukken. De gemeente heeft ons daarom gevraagd mee te werken aan een oplossing. Dit deden wij samen met Crowd & Co, Frisian Design Factory en studenten aan de NHL-Hogeschool. En met resultaat! Dankzij workshops en door middel van stakeholder mapping, zijn we tot de opzet van BouwLab Leeuwarden gekomen. 

Verschillende activiteiten hebben tot het eindresultaat geleid. Zo vond er een creatieve workshop plaats, met o.a. Dijkstra Draisma, NNRD, TWA architecten en Knol Akkrum. Ook hebben we samen met Crowd & Co, Frisian Design Factory en studenten van de NHL Hogeschool verschillende Friese stakeholders in de bouwsector in kaart gebracht. We hebben met hen gesproken om erachter te komen hoe we circulair bouwen nog meer kunnen stimuleren. Samen hebben we de knelpunten in kaart gebracht en aan een uitkomst gewerkt.

Het resultaat: BouwLab Leeuwarden

Door middel van een creatieve workshop met alle betrokken partijen en uitgebreid vooronderzoek, zijn we tot een oplossing gekomen: BouwLab Leeuwarden. Dit is een netwerk dat bedrijven helpt onderlinge samenwerking op te zetten en op die manier een positieve verandering binnen het thema circulair bouwen te realiseren. Op 23 november 2016 werd BouwLab Leeuwarden officieel getest in de Blokhuispoort in Leeuwarden. Het doel van deze dag was om vijf businessmodellen te realiseren, waarmee de Gemeente Leeuwarden waarde kan toevoegen aan de bouwsector in Friesland. Op dit moment kijkt de Gemeente Leeuwarden welke initiatieven ze verder gaat ontwikkelen.

Meer opdrachten bekijken? Klik hier.