7 juli 2017

Brainstormen

Brainstormen

We Think Next (WTN) maakt veel gebruik van brainstormtechnieken. Brainstormen zorgt namelijk vaak voor verrassende ideeën en inzichten. Doordat je voortborduurt op ideeën die half af zijn en omdat je op elkaar inhaakt, ontstaat er een gezamenlijk creatief proces. Vaak is het deze opeenstapeling van ideëen die vervolgens tot innovatie leidt.

Eurekamomenten komen tenslotte zelden zomaar uit de lucht vallen. Zo hebben we allemaal wel eens een idee. De meesten van ons toch wel 100 per dag. Maar we doen er, door de waan van de dag, maar verdraaid weinig mee. Een goed idee ontstaat in een creatieve omgeving. In een brainstormsessie creëren we dus zo’n omgeving. Door verschillende brainstormtechnieken in te zetten, brengen we een inspirerend proces van samenwerken en samendenken op gang.

Het nut van brainstormen

Brainstormen is een dynamische manier om samen ideeën uit te denken. Zeker voor teams is het een verrijking om op een gefocuste manier tot oplossingen te komen:

  • Brainstormen is een geweldige manier om kennis te delen
  • Het biedt de uitgelezen kans om samen te werken aan een gedeelde visie en doel
  • Een brainstormsessie is tegelijkertijd een vorm van teambuilding

Goed ingezet is brainstormen een shared creative proces waarbij alle aanwezige brains optimaal ingezet worden.

Brainstormtechnieken

Er zijn ontzettend veel brainstormtechnieken. Voor elke situatie bestaat een passende methode. We gebruiken brainstormsessies bijvoorbeeld om een vraagstuk concreet te maken en in te kaderen. Een techniek die we veel gebruiken is mindmapping, waarbij we vanuit meerdere invalshoeken de associaties over een thema in kaart brengen. De ordening van diverse categorieën en de onderlinge samenhang zorgen ervoor dat we doelgericht kunnen brainstormen over een complex idee.

Hoe concreter het probleem, hoe makkelijker het is een oplossing te bedenken. Daarom gebruiken we de Fail whale om inzichtelijk te maken welke aspecten ervoor zorgen dat iets niet lukt. Vervolgens kiest iedereen een aspect en draagt hiervoor een oplossing aan. Deze geeft hij of zij weer door voor aanvulling. Dit noemen we brainwriting, kortom een kruisbestuiving van ideeën. Een idee wordt zo de bron van een nieuw idee of een verbeterd idee. De laatste stap is het clusteren en prioriteren van de beste ideeën, waar mensen concreet mee aan de slag kunnen.

Ook gezamenlijk dat eurekamoment creëren? Ga met WTN in zee en brainstorm mee!