25 juli 2017

Bestel voorwaarden

Via de website kun je onder andere bestellingen plaatsen voor workshops, brainstormsessies en alle andere diensten en producten die wij aanbieden. Bestellingen vinden plaats middels e-mail, via het contactformulier op de website of via telefonisch contact. De door We Think Next gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van capaciteit (workshops en trainingen). Indien door We Think Next binnen redelijke termijn een beroep wordt gedaan op dit voorbehoud, komt er geen overeenkomst tot stand.

> Annuleren

Wanneer je een dienst besteld via onze website, heb je het recht om deze overeenkomst via het herroepingsrecht binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen waardoor de overeenkomst wordt ontbonden. Wanneer je een product besteld via onze website, heb je het recht om deze overeenkomst via het herroepingsrecht binnen 14 dagen na ontvangst van het (laatste) product zonder opgave van redenen te herroepen waardoor de overeenkomst wordt ontbonden.

Wil je een dienst annuleren die aanvangt binnen de bedenktijd?

Je herroepingsrecht (recht op ontbinding van de overeenkomst) vervalt indien de dienst aanvangt binnen de bedenktijd van 14 dagen, je hebt laten weten dat je de dienst binnen deze 14 dagen wilt afnemen en dat je afziet van de bedenktijd nadat de dienst volledig is geleverd (deze keuze wordt je geboden bij het bestellen middels een opt-in).

Evenredigheid overeengekomen prijs bij gedeeltelijke nakoming

Bij uitoefening van het recht van ontbinding na een verzoek overeenkomstig het hiervoor bepaalde, ben jij als consument We Think Next een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door We Think Next is nagekomen op het moment van uitoefening van het hiervoor bedoelde recht, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. Het evenredige bedrag dat jij aan We Think Next moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals vastgelegd in de overeenkomst. Als de totale prijs excessief is, wordt het evenredige bedrag berekend op basis van de marktwaarde van het gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.

Hoe kun je herroepen?

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dien je ons schriftelijk per post of per e-mail op de hoogte te stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, dat je overigens ook hier kunt downloaden. Of stuur een e-mail naar [email protected]. Als je van deze mogelijkheid gebruik maakt sturen wij je zo snel mogelijk per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping.

Onze contactgegevens zijn:

We Think Next

Francois HaverSchmidtwei 2

8914 BC LEEUWARDEN

+316 -14242814

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen voor de geretourneerde producten die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten, binnen 14 dagen, nadat wij op de hoogte zijn van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Als je hebt gekozen voor een levering die duurder was dan onze goedkoopste manier van leveren, ontvang je deze extra leveringskosten niet terug.

Let op: er bestaat een mogelijkheid dat wij minder uitbetalen dan het aankoopbedrag door waardevermindering van geretourneerde producten. Wij kunnen het terug te betalen bedrag verminderen met de waardevermindering van de producten bij gebruik dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen. Dit betekent dat je net zoals in een fysieke winkel jouw aankoop mag bekijken, passen en beoordelen. Dit betekent echter ook dat wij het terug te betalen bedrag kunnen verminderen bij bijvoorbeeld (make-up) vlekken, geuren die in kleding zijn gaan zitten, producten die zijn gewassen, ontbrekende of losgemaakte labels en kaartjes of andere schade of waardeverlies.

Wij betalen je binnen 14 dagen terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anders hebt ingestemd. Wij brengen in ieder geval voor deze terugbetaling geen kosten in rekening.

Wij mogen wachten met de terugbetaling totdat wij de producten hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de producten hebt teruggezonden, afhankelijk welk tijdstip eerst valt.

Consument of bedrijf?

Let op: de bepalingen over het herroepingsrecht gelden alleen voor de consument (dat wil zeggen een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn of haar beroep of bedrijf) en niet voor een bedrijf.

>  Betalen

Je kan bij ons betalen via:

– iDEAL

Maak je gebruik van internetbankieren dan kan je bij ons direct en gemakkelijk afrekenen binnen de vertrouwde internetbetaalomgeving van je eigen bank. Eventuele betaalkosten worden bij het bestelproces vermeld.

Let op: het is bij bestellingen via de webshop alleen mogelijk 100% vooraf te betalen.

> Klachten

Wij doen ons uiterste best onze diensten en producten zo goed mogelijk te leveren. Helaas kan het voorkomen dat je toch niet tevreden bent en wij begrijpen hoe vervelend dit kan zijn.

Heb je een klacht? Wij vinden het prettig als je dit zo snel mogelijk aan ons laat weten. Het liefst zo duidelijk en volledig mogelijk. Je kunt onder meer gebruik maken van ons contactformulier of een e-mail sturen naar [email protected]

Klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt er binnen 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je van ons een uitgebreider antwoord kunt verwachten.

Het is daarnaast voor klanten in de Europese Unie ook mogelijk om klachten over online bestelde producten of diensten aan te melden via het ODR-platform (Online Dispute Resolution) van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is hier te vinden. We Think Next is niet aangesloten bij een (buitengerechtelijke) geschillencommissie.